Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poloha: cca 26km na západ od Strakonic

O hradu:

Založení hradu Rabí není písemně doloženo, usuzuje se však, že zakladateli byli páni z Velhartic počátkem 14.století. Nejstarší údaj o hradu je z roku 1380, kdy patřil Půtovi Švihovskému z Rýzmberka. V této první fázi dominovala nevelkému hradu mohutná obytná věž na nejvyšším místě návrší. Na přelomu 14. a 15. století byl hrad rozšířen o nové předhradí a znovu opevněn.

V době husitské se stalo Rabí útočištěm katolíků a pro soji pevnost úkrytem cenností z dalekéjo okolí. Žižka však hrad dvakrát dobýval. Poprvé se hradní posádka vzdala bez boje, cennosti byly spáleny a na hranici skončilo i sedm kněží. Podruhé Žižka hrad dobyl, přišel zde však o druhé oko.

Rýzmberkové provedli na přelomu 15. a 16. století velkolepou pozdně gotickou přestavbu a dostavbu budov i opevnění, zřejmě za účasti stavitele pražského hradu Benedikta Rejta. Touto přestavbou se hrad, doplněný o řadu nových budov, stal jednou z nejokázalejších rezidencí v Čechách. Jeho nové, mimořádně moderní opevnění s mohutnými dělovými baštami překračuje svým významem středoevropský rámec.

Podhradí bylo roku 1499 povýšeno na město. To byl vrchol vývoje Rabí i počátek jeho úpadku. Rýzmberkové museli pro peněžní nesnáze rodový majetek prodat. Majitelé se rychle střídali a hrad ztratil rezidenční funkci. Na počátku 17. století byl už značně zanedbalý.

Zkázu dovršila třicetiletá válka, kdy Rabí vyplenili Mansfeldovi vojáci. První zabezpečovací práce zde začal provádět Spolek pro zachování uměleckých památek, který hrad dostal v roce 1920 darem od posledních majitelů. Po roce 1945 byl hrad zařazen mezi chráněné památky celostátního významu. Postupně probíhá konzervace a částečná rekonstrukce.